Femmes Juristes pour les Droits de la Femme et de l’Enfant

L’FJFD és una organització femenina formada per advocades experimentades en tècniques d’animació i mobilització de la població, i d’incidència en favor de la llei i dels drets de les dones i els infants recollits als text legals nacionals i internacionals i utilitzant eines apropiades i adaptades per fer conèixer i facilitar missatges d’utilitats, importants i necessaris per als membres de la comunitat. En la seva tasca de defensa dels drets de les dones i dels infants, l’FJFD dona consells jurídics, orientacions legals i ofereix assistència judicial en cas de necessitat.

Les activitats que duen a terme en el marc del nostre projecte conjunt són:

  • Formacions i emissions radiofòniques en matèria de violència sexual i de gènere, sobre el codi de família, els drets de la dona i els infants, etc.
  • Formacions en autonomització de la dona, concretament en la formació d’Associations Villageoises d’Épargne et de Crédit (AVEC), per fomentar mitjans de vida alternatius per a elles, promoure l’emprenedoria femenina i trencar la dependència de les dones tant dels homes com de l’explotació de recursos.
  • Acompanyament, assessorament i representació jurídica a les dones que han estat víctimes de violència, discriminació i altres tipus d’abusos com conseqüència de l’explotació irracional de recursos.
  • Incidència política amb l’objectiu que les empreses i individus que tenen una llicència d’explotació de les zones mineres treballin activament per a la protecció dels col·lectius més vulnerables presents a les mines (dones, adolescents i infants), fomentar l’accés i assistència d’aquests últims a l’escola, i, en síntesi, contribuir al desenvolupament de la zona mitjançant la construcció d’escoles, centres de salut i altres infraestructures).