Política de privacitat

El domini web www.conflictminerals.es és propietat de Justícia i Pau i com a Responsable del tractament garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques respecte a les seves dades personals d’acord amb el que estableix el Reglament Europeu de Protecció de Dades (679/2016) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals.

Justícia i Pau tractarà les teves dades personals amb total lleialtat i compromís d’acord amb les bases jurídiques que permetin la licitud del tractament.

Per acomplir el Reglament 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018, s’ha elaborat un registre d’activitats de tractament i s’han adoptat les mesures de seguretat tan tècniques com organitzatives necessàries per garantir els drets i llibertats de les persones afectades pel tractament de dades realitzat per Justícia i Pau.

A més, l’entitat aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, facilitant a les persones una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre i alhora facilitant l’exercici de drets per mitjà de formularis.

Responsable del tractament: Justícia i Pau
NIF: R-5800416-I
Adreça postal: C. Roger de Llúria, 126, 3-1, 08037 Barcelona
Telèfon: 933 176 177
Correu electrònic: justiciaipau@justiciaipau.org

Finalitat del tractament i legitimació:
A través del nostre lloc web tractarem les teves dades per a les següents finalitats:
• Per a atendre la teva sol·licitud de participació en les nostres activitats com a persona voluntària, d’acord amb l’establiment de la relació contractual que es fonamenta en la teva sol·licitud (article 6.1.b RGPD).
• Per gestionar la teva eventual col·laboració econòmica, d’acord amb l’establiment de la relació contractual que es fonamenta en la teva donació (article 6.1.b RGPD).
• Per subscriure el teu correu electrònic al nostre butlletí de notícies, d’acord amb l’establiment de la relació contractual que es fonamenta en la teva subscripció (article 6.1.b RGPD).
• Per atendre les teves sol·licituds de contacte d’acord amb el consentiment prestat en posar-te en contacte amb nosaltres, segons s’estableix a l’article 6.1.a RGPD.
• Per dur a terme la contractació i formalitzar la relació, d’acord amb l’establiment de la relació contractual que es fonamenta en la teva participació com a ponent en un acte o activitat de l’entitat (article 6.1.b RGPD).

Conservació
Les teves dades seran conservades per poder dur a terme les finalitats per les quals van ser recollides. Una vegada que aquestes finalitzin, es destruiran i es guardaran únicament les estrictament necessàries per poder resoldre eventuals reclamacions.
Pel que fa a ponències, les dades obtingudes es conservaran durant el manteniment del vincle contractual i després de la finalització de la relació, fins que puguin exigir-se responsabilitats d’acord amb la legislació vigent en àmbit mercantil i fiscal.

Persones destinatàries de les teves dades
Les teves dades no seran cedides a tercers/es, excepte que sigui estrictament necessari per al desenvolupament d’alguna de les nostres activitats, per complir amb la normativa vigent o per obligació legal a l’Agència Tributària.

Drets dels/les interessats/des
Com a usuari/a del web www.conflictminerals.es, tens dret a accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les teves dades quan consideris que ja no són necessàries per a la finalitat per la qual van ser recollides, i a sol·licitar la limitació del tractament d’aquestes. En tal cas, només es conservaran les estrictament necessàries per portar a terme l’exercici de possibles reclamacions. Per poder exercir aquests drets cal que et posis en contacte amb Justícia i Pau dirigint-te a justiciaipau@justiciapau.com.
Així mateix, en cas de no estar satisfet/a amb l’atenció de la teva sol·licitud de drets, tens dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).