Avís legal

Condicions generals d’ús
Aquesta pàgina web és propietat de Justícia i Pau (C. Roger de Llúria 126, 3er 1a, 08037 Barcelona).

L’ús del lloc web implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes Condicions generals d’ús en la versió publicada al moment en què hi accedeixis, sens perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis concrets del lloc web.

Les Condicions generals d’ús d’aquest lloc web descriuen els termes i condicions que seran aplicables a la navegació per aquest, de conformitat amb el que estableix la normativa espanyola d’aplicació. Atès que Justícia i Pau podria modificar en el futur aquestes condicions d’ús, et recomanem que les visitis periòdicament per estar degudament informat/da dels canvis realitzats.

Amb l’ànim que el lloc web s’ajusti als criteris de transparència, claredat i senzillesa, Justícia i Pau t’informa de que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les Condicions generals d’ús serà rebuda i solucionada contactant a través de l’adreça de correu electrònic justiciaipau@justiciaipau.org.

Objecte
Justícia i Pau subministra el contingut i els serveis que estan disponibles al lloc web, amb subjecció a aquestes Condicions generals d’ús, així com la política sobre el tractament de dades personals (veure “Política de privacitat”). L’accés a aquest lloc web o la seva utilització en qualsevol forma implica l’acceptació sense reserves de totes i cadascuna de d’aquestes Condicions generals d’ús, reservant a Justícia i Pau el dret a modificar-les en qualsevol moment.

En conseqüència, serà responsabilitat teva l’atenta lectura de les Condicions generals d’ús cada vegada que accedeixis a aquest lloc web, de manera que si no estàs d’acord amb qualsevol de les condicions aquí disposades, t’hauràs d’abstenir del seu ús.

Així mateix, quedes advertit/da que, a vegades, es podran establir condicions particulars per la utilització en el lloc web de continguts i/o serveis específics. La utilització d’aquests continguts o serveis implicarà l’acceptació de les condicions particulars especificades en aquests.

Propietat intel·lectual
Tots els elements textuals i gràfics que formen el lloc web són titularitat de Justícia i Pau i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual. No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web o algun dels seus elements sense el previ consentiment per escrit de Justícia i Pau. Està absolutament prohibit l’ús del lloc web o d’algun dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícites.

El disseny i codi font de la pàgina pertanyen i estan protegits per la vigent normativa sobre propietat i intel·lectual i industrial. Justícia i Pau no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web.

Així mateix queda prohibit suprimir, eludir o manipular el “copyright” així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els continguts. Com a usuari/ària d’aquest lloc web et compromets a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas Justícia i Pau l’exercici de tots els mitjans o accions legals que li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual.

Modificacions
Justícia i Pau es reserva el dret, a qualsevol moment i sense prèvia notificació, a modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web de forma unilateral.

Hipervincles
Els hipervincles continguts en el lloc web poden dirigir a pàgines web de tercers. Justícia i Pau no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre les persones o entitats titulars d’aquells continguts o titulars dels llocs on es trobin.

Responsabilitat
Justícia i Pau no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en les pàgines. Aquestes es poden veure impedides, dificultades o interrompudes per factors o circumstàncies que estan fora del seu control. Tampoc es fa responsable de les decisions que puguis adoptar com a conseqüència de l’accés als continguts o informacions ofertes. Justícia i Pau podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb tu si detecta un ús del seu lloc web o de qualsevol dels serveis oferts en aquest són contraris a aquestes Condicions generals d’ús. Justícia i Pau no es fa responsable dels danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l’ús del lloc web. Únicament serà responsable d’eliminar, com més aviat millor, els continguts que puguin generar aquests perjudicis, sempre que així es notifiqui a justiciaipau@justiciaipau.org.

Durada i acabament
La prestació del servei d’aquest lloc web i els altres serveis tenen en principi una durada indefinida. No obstant això, Justícia i Pau, podrà donar per acabats o suspendre qualsevol dels serveis del portal. Quan sigui possible, Justícia i Pau anunciarà la terminació o suspensió de la prestació del servei determinat.

Declaracions i garanties
En general, els continguts i serveis oferts al lloc web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, en oferir-los, Justícia i Pau no atorga garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferts en el lloc web, incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, excepte en la mesura en què, per llei, no puguin excloure aquestes declaracions i garanties.

Força major
Justícia i Pau no serà responsable en cap cas per la impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, revoltes, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

Llei aplicable i jurisdicció
Aquestes Condicions generals d’ús, així com l’ús del lloc web, es regiran per la legislació aplicable. En el cas que qualsevol estipulació d’aquestes Condicions generals d’ús resultés inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que aquestes Condicions generals d’ús resultin inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, Justícia i Pau procedirà a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, aconsegueixi l’objectiu i pretensió reflectits en l’estipulació original.