Incidència política

En el marc de la campanya, la nostra tasca d’incidència s’ha centrat, des de 2014, en fer pressió a les autoritats catalanes, espanyoles i europees perquè s’aprovés una normativa que obligués a totes les empreses que prenen part en la cadena de subministrament a identificar les condicions d’extracció i compra dels minerals 3TG mitjançant auditories per part de tercers independents. Aquesta normativa es va aprovar l’any 2017, i actualment treballem per a la seva adequada aplicació.

Aquesta tasca, en l’àmbit català, es va dur a terme des de la Xarxa d’Entitats per la República Democràtica del Congo, participant en actes públics i reunions amb les autoritats de l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat per exigir més compromisos de respecte pels drets humans, especialment en el marc del Mobile World Congress.

En l’àmbit estatal, les accions de la campanya són coordinades amb les organitzacions ALBOAN, REDES, Amnistia Internacional d’Espanya i la Comisión General de Justicia y Paz. La nostra tasca consisteix a exigir i assessorar el govern espanyol perquè implementi la normativa europea, assegurant-se que les empreses espanyoles afectades la compleixen.

En l’àmbit europeu, Justícia i Pau forma part d’un grup ampli d’entitats que treballa en la incidència a les institucions europees perquè, entre altres objectius, aprovi unes mesures que permetin aplicar la normativa europea sense perjudicar la població dels països afectats per aquesta, com l’RDC.