Commission Diocésaine de Justice et Paix de Butembo-Beni

Les activitats de la Comissió tenen per objectiu la defensa i promoció de la dignitat de la persona humana, mediació per a la resolució pacífica de conflictes, anàlisi textos en els aspectes socials, legals, conscienciació de la qüestió de l’explotació dels recursos naturals (minerals, fusta, boscos, aigua, oli, fauna i flora) per tal de reduir la paradoxa que representa l’abundància dels recursos naturals i la pobresa de la població a la República Democràtica del Congo.

Concretament, les activitats que desenvolupen en col·laboració amb Justícia i Pau, són:

  • Desenvolupament d’una investigació sobre la normativa en el sector miner i una enquesta a terreny per a identificar quin és el grau de coneixement dels miners al respecte.
  • Creació, disseny i difusió de díptics i cartells de difusió de les normes reguladores del sector miner, dels drets i deures tant dels miners com dels serveis estatals.
  • Incidència política amb autoritats encarregades del control de la certificació de les mines (SAESSCAM, Policia de mines, etc.).
  • Emissions radiofòniques sobre la normativa minera i tributària.
  • Organització d’una taula de debat amb la presència de membres de la comunitat local, empresaris dedicats a l’explotació minera i negociants de minerals.
  • Formació en els aspectes bàsics i essencials de tributs i finances (per a abordar la problemàtica de la taxació il·legal que imposen algunes autoritats).