Els #ConflictMinerals al llarg de la història

La cronologia “Els #ConflictMinerals al llarg de la història” és un línia del temps interactiva que fa un repàs per la història recent de l’RDC lligada a esdeveniments històrics de la resta del món des del punt de vista dels recursos minerals i el boom tecnològic.

L’objectiu de la cronologia és fer evident que el nostre consum, passat i actual, té impactes en altres indrets del món, i que certes fites històriques generen conseqüències directes que moltes vegades es desconeixen.

És una eina molt útil per conèixer la realitat de l’RDC en relació a l’extracció de minerals per a la fabricació de productes tecnològics i reflexionar sobre el nostre model de consum i els seus impactes.

Per treballar-la a les aules existeix una guia que proposa una activitat de dues hores de durada durant la qual es treballa la cronologia i es realitzen propostes de millora quant al consum responsable. Es pot emplenar i desar directament des de l’ordinador, per tant no és necessari imprimir-la. La fitxa està disponible aquí.