Cap a una economia justa i sostenible

Xerrada

Descripció:
Aquesta activitat fa reflexionar sobre el model econòmic dominant i la seva relació amb el creixement de les desigualtats, la persistència de la pobresa i l’atur i la destrucció mediambiental. Alhora, proposa les transformacions necessàries i les alternatives que caldria promoure per avançar cap a una economia favorable al bé comú i al desenvolupament humà integral: les iniciatives d’economia social, la cultura del treball digne, les finances ètiques, el consum responsable, l’economia del bé comú, el decreixement…

Objectius:

  • Ajudar a entendre les característiques del model econòmic actualment dominant i veure les limitacions, les desigualtats i els altres problemes que genera.
  • Donar a conèixer i debatre les alternatives de canvi proposades per aconseguir una economia més justa i sostenible: les iniciatives d’economia social, la cultura del treball digne, les finances ètiques, el consum responsable, l’economia del bé comú, el decreixement…
  • Afavorir actituds personals per promoure un comportament econòmic responsable com a persones, consumidores, treballadores o estalviadores.

Edat: s’aconsella a partir dels 12 anys i preferentment d’edats o perfils similars.

Durada: 60-90 minuts.

Espai: és necessària una aula amb equip audiovisual, ordinador, accés a internet i equip de projecció.

Valor afegit: l’activitat relaciona el model econòmic dominant amb els hàbits de consum de les persones participants i del seu entorn proper a fi de promoure actituds més responsables a partir d’opcions concretes.

Per saber-ne més, feu clic aquí o contacteu amb premsa@justiciaipau.org.