Normativa internacional: empreses i drets humans

Normativa internacional: empreses i drets humans

L’any 2008 John Ruggie va publicar l’informe “Principis rectors sobre les empreses i els drets humans”. 

L’objectiu d’aquest informe va ser promoure i protegir els Drets Humans en l’àmbit de les empreses, ja siguin els drets civils, polítics, econòmics, socials o culturals, incloent-hi el dret al desenvolupament.

Aquest informe va constituir un marc conceptual i de polítiques que serveix de base de debat sobre  la relació entre els drets humans i les empreses, per tal d’orientar tots els actors pertinents.

El marc d’aquests informe defineix tres principis bàsics.

    • El deure de l’Estat a protegir a les persones davant d’abusos de drets humans comesos per tercers, especialment si són empreses.
    •  L’obligació de les empreses a respectar els drets humans.
    • El deure dels Estats de prendre mesures apropiades per garantir, per les vies judicials, administratives, legislatives o d’un altre tipus que corresponguin, que quan es produeixin aquest tipus d’abusos al seu territori i/o jurisdicció els afectats puguin accedir a mecanismes de reparació eficaces.